Con đường băng đảng

Con đường băng đảng

How I Became a Gangster

Nội dung phim Con đường băng đảng

Tay xã hội đen tham vọng dốc sức vươn lên hàng đầu trong thế giới ngầm tội phạm ở Warsaw, rồi cuối cùng chớp được cơ hội để hoàn thành ao ước.