Cổ Mộ Lâu Lan

Cổ Mộ Lâu Lan

Kroraina Tomb - Treasure Of Kroraina

Nội dung phim Cổ Mộ Lâu Lan

Truyền thuyết ngôi mộ cổ ở đất nước Lâu Lan xa xưa chứa cả một kho báu to lớn được lan truyền đã dấy lên cuộc đấu tranh của những kẻ tham lam và dân làng gần khu vực mộ cổ.