Chuyến xe khoa học kỳ thú: Các múi giờ

Chuyến xe khoa học kỳ thú: Các múi giờ

The Magic School Bus Rides Again In the Zone

Nội dung phim Chuyến xe khoa học kỳ thú: Các múi giờ

Lớp cô Frizzle xem mọi buổi diễn trong tour Đêm Giao Thừa của một ngôi sao ca nhạc, tìm hiểu về múi giờ khi tham dự tất cả những buổi diễn đó trong cùng một đêm.