Chuyện Tình Quân Nhân

Chuyện Tình Quân Nhân

Useless Romance

Nội dung phim Chuyện Tình Quân Nhân

Một bộ phim truyền hình chiếu mạng mô tả về khoảng thời gian mà những người phụ nữ phải phục vụ trong quân đội.