Chuyện thành phố

Chuyện thành phố

Tales of the City

Nội dung phim Chuyện thành phố

Trở về San Francisco sau một thời gian dài vắng bóng, Mary Ann Singleton tái hợp với cộng đồng các nhân vật tại 28 Barbary Lane.