Chuyên gia tình yêu

Chuyên gia tình yêu

The Ugly Truth

Nội dung phim Chuyên gia tình yêu

Một bình luận viên cao ngạo của chương trình buổi sáng cố gắng chứng minh những lý thuyết quan hệ mà anh tán thành trong chương trình mang tên "Sự Thật Phũ Phàng".