Chúng ta đang chạy trốn ai vậy mẹ?

Chúng ta đang chạy trốn ai vậy mẹ?

Who Were We Running From?

Nội dung phim Chúng ta đang chạy trốn ai vậy mẹ?

Giấu kín quá khứ bí ẩn, một người mẹ sống dưới danh phận kẻ đào tẩu vô danh cùng con gái. Họ coi các khách sạn là nhà và mọi người khác là mối đe dọa.

Trailer phim Chúng ta đang chạy trốn ai vậy mẹ?:

trailers