Chiến sĩ cơ động Gundam: Thiết huyết cô nhi (Phần 2)

Chiến sĩ cơ động Gundam: Thiết huyết cô nhi (Phần 2)

Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans (Season 2)

Nội dung phim Chiến sĩ cơ động Gundam: Thiết huyết cô nhi (Phần 2)

Tại Sao Hỏa, nơi đã được địa cầu hóa sau thảm họa, một nhóm bảo an trẻ em nổi dậy chống lại những người trưởng thành đã phản bội chúng và chính quyền áp bức tại Trái Đất.

Trailer phim Chiến sĩ cơ động Gundam: Thiết huyết cô nhi (Phần 2):

trailers