Chiếc biển quảng cáo tai quái

Chiếc biển quảng cáo tai quái

A Home with A View

Nội dung phim Chiếc biển quảng cáo tai quái

Khi biển quảng cáo của nhà hàng xóm chặn tầm nhìn về phía thành phố, một gia đình tại Hong Kong phải dùng tới biện pháp quyết liệt và giàu trí tưởng tượng để hạ nó xuống.