Chico Bon Bon và ngày lễ ngọt ngào

Chico Bon Bon và ngày lễ ngọt ngào

Chico Bon Bon and the Very Berry Holiday

Nội dung phim Chico Bon Bon và ngày lễ ngọt ngào

Để tránh thảm họa ngày lễ, Đội Sửa chữa lập kế hoạch giao Bánh Blunderberry đến mọi nhà nhanh nhất có thể trước khi thị trấn thức giấc.