Chico Bon Bon: Chú khỉ và thắt lưng đồ nghề (Phần 2)

Chico Bon Bon: Chú khỉ và thắt lưng đồ nghề (Phần 2)

Chico Bon Bon: Monkey with a Tool Belt (Season 2)

Nội dung phim Chico Bon Bon: Chú khỉ và thắt lưng đồ nghề (Phần 2)

Chico Bon Bon và Đội Sửa chữa luôn sẵn sàng giải quyết mọi vấn đề, từ hâm nóng cốc cacao lạnh đến giải cứu bánh sandwich khỏi két.