Chelsea và đặc quyền của người da trắng

Chelsea và đặc quyền của người da trắng

Hello, Privilege. It's Me, Chelsea

Nội dung phim Chelsea và đặc quyền của người da trắng

Trong phim tài liệu này, Chelsea Handler khám phá tác động của đặc quyền da trắng lên văn hóa Mỹ và cả lợi ích mà đặc quyền ấy mang lại cho cuộc sống và sự nghiệp của cô.