Chelsea (Phần 1)

Chelsea (Phần 1)

Chelsea (Season 1)

Nội dung phim Chelsea (Phần 1)

Nhờ sự thông minh và ham học hỏi, Chelsea Handler được dẫn dắt chương trình tọa đàm quan trọng có nhiều gương mặt nổi tiếng xoay quanh ý tưởng lớn và tình huống bất ngờ.