Chelsea Handler: Cuộc cách mạng

Chelsea Handler: Cuộc cách mạng

Chelsea Handler: Revolution

Nội dung phim Chelsea Handler: Cuộc cách mạng

Chelsea Handler không kiêng dè nói về các lựa chọn trong cuộc sống của mình, đám chó cứu hộ ầm ĩ, những thất vọng khi hẹn hò và lý do xã hội nợ phụ nữ một lời xin lỗi.