Chân trời đỏ (Phần 3)

Chân trời đỏ (Phần 3)

Sky Rojo (Season 3)

Nội dung phim Chân trời đỏ (Phần 3)

Coral, Gina và Wendy tạo dựng cuộc sống mới và tìm thấy tình yêu ở Almería. Nhưng với việc Romeo muốn trả thù, sự bình yên của họ sẽ không kéo dài lâu.