Cảnh Sát Singham

Cảnh Sát Singham

Singham

Nội dung phim Cảnh Sát Singham

Một cảnh sát thị trấn nhỏ trung thực được chuyển đến một thành phố lớn được kiểm soát bởi một tên trùm tội phạm mà anh ta đã từng làm nhục.