Buddy Thunderstruck

Buddy Thunderstruck

Buddy Thunderstruck

Nội dung phim Buddy Thunderstruck

Mời bạn dõi theo những hành trình sôi động, đầy mạo hiểm của Buddy Thunderstruck, tay đua xe tải tự tin thích đem lại niềm vui cho thị trấn Greasepit.