Bức thư gửi nhà vua

Bức thư gửi nhà vua

The Letter for the King

Nội dung phim Bức thư gửi nhà vua

Một hiệp sĩ tập sự trẻ tuổi đương đầu với những lời tiên tri cổ, năng lực ma thuật và những người bạn đồng hành dễ thay lòng trong hành trình hào hùng để cứu vương quốc.