Bua Sáng Trên Sao Diêm Vuong

Bua Sáng Trên Sao Diêm Vuong

Breakfast on Pluto

Nội dung phim Bua Sáng Trên Sao Diêm Vuong

Vào những năm 1970, một phụ nữ trans trẻ, Patrick "Mèo con" Braden, đến tuổi bằng cách rời khỏi thị trấn Ailen của mình cho London, một phần để tìm mẹ và một phần vì bản sắc giới tính của cô nằm ngoài sự hiểu biết của thị trấn.