Break it all: Lịch sử nhạc rock Mỹ Latinh

Break it all: Lịch sử nhạc rock Mỹ Latinh

BREAK IT ALL: The History of Rock in Latin America

Nội dung phim Break it all: Lịch sử nhạc rock Mỹ Latinh

Soda Stereo, Café Tacvba, Aterciopelados và nhiều người khác ghi dấu trong lịch sử 50 năm của nhạc rock Mỹ Latinh qua các chế độ độc tài, thảm họa và sự bất đồng.