Boone: Thợ Săn Tiền Thưởng

Boone: Thợ Săn Tiền Thưởng

Boone The Bounty Hunter

Nội dung phim Boone: Thợ Săn Tiền Thưởng

Bộ phim Boone Thợ Săn Tiền Thưởng - Boone: The Bounty Hunter kể về Boone, một thợ săn tiền thưởng tham gia chương trình thực tế để tìm kiếm danh tiếng. Khi cố gắng hạ gục một trùm ma túy và đế chế của hắn, anh ta đã khám phá ra nhiều thứ hơn những gì anh ta từng mặc cả và nhận ra rằng công lý có ý nghĩa hơn cả xếp hạng.