Booba (Phần 2 - Part 2)

Booba (Phần 2 - Part 2)

Booba (Season 2 - Part 2)

Nội dung phim Booba (Phần 2 - Part 2)

Anh bạn lông lá hiếu kì cùng bạn bè trở lại rồi đây! Vẫn như ngày nào, họ sẽ tiếp tục tìm kiếm và lao đầu vào những trò vui và tinh quái hơn nữa.