Bông hoa đẹp nhất

Bông hoa đẹp nhất

The Most Beautiful Flower

Nội dung phim Bông hoa đẹp nhất

Dáng đẹp, tóc xoăn, tự tin, Mich biết mình tuyệt vời. Giờ cô chỉ cần thuyết phục mọi người ở trường cấp ba Xochimilco tin vào điều đó.