Bộc hỏa nhân tượng (Phần 2)

Bộc hỏa nhân tượng (Phần 2)

Fire Force (Season 2)

Nội dung phim Bộc hỏa nhân tượng (Phần 2)

Người Truyền giáo ủ mưu tập hợp các Trụ cột để tái tạo cuộc Đại Thảm Họa diễn ra 250 năm về trước, nhưng hắn sẽ không đạt được ý muốn nếu Biệt đội Cứu hỏa can thiệp.

Trailer phim Bộc hỏa nhân tượng (Phần 2):

trailers