Bộ ba trộm cắp: Say, phê và thất nghiệp - Trực tiếp tại Austin

Bộ ba trộm cắp: Say, phê và thất nghiệp - Trực tiếp tại Austin

Trailer Park Boys: Drunk, High and Unemployed: Live in Austin

Nội dung phim Bộ ba trộm cắp: Say, phê và thất nghiệp - Trực tiếp tại Austin

Ricky, Julian và Bubbles đem sự hài hước của mình lên sân khấu trong đêm diễn hoạt náo, nhiều ý tưởng cùng một pha diễn xuất trong tình trạng say túy lúy.