BNK48: Một lần bấm máy

BNK48: Một lần bấm máy

One Take

Nội dung phim BNK48: Một lần bấm máy

Các thành viên của nhóm nhạc nữ Thái Lan BNK48 cùng trải qua những thăng trầm khi chuẩn bị cuộc Tổng tuyển cử Senbatsu cho đĩa đơn thứ 6.