Bigbug

Bigbug

Bigbug

Nội dung phim Bigbug

Năm 2045, con người đã giao lại phần lớn công việc cho AI, ngay cả trong căn nhà hoài cổ của Alice. Vậy nên khi rô-bốt nổi loạn, android khóa cửa nhà cô để bảo vệ.

Trailer phim Bigbug:

trailers