Bí Mật Vĩ Đại

Bí Mật Vĩ Đại

Fearless Whispers

Nội dung phim Bí Mật Vĩ Đại

Một câu chuyện xoay quanh một sinh viên mới ra trường, người có quan điểm duy tâm về những gì đúng và sai, nhưng nhận ra rằng chính tổ chức mà anh ta chọn phục vụ rơi rất nhiều vào một khu vực màu xám bị vướng vào những cuộc đấu tranh trong thời kỳ hỗn loạn