Bắt trùm cho vay

Bắt trùm cho vay

Shark Busters

Nội dung phim Bắt trùm cho vay

Trước mũi dùi của truyền thông vào khoản nợ khổng lồ của mình, sĩ quan cảnh sát dẫn đầu cuộc điều tra những kẻ cho vay nặng lãi đứng sau một kế hoạch cho vay nham hiểm.