Bài Kiểm Tra Bí Ẩn

Bài Kiểm Tra Bí Ẩn

Exam

Nội dung phim Bài Kiểm Tra Bí Ẩn

Các ứng viên cuối cùng cho một công việc được công ty mong muốn cao bị nhốt cùng nhau trong một phòng thi và được đưa ra một bài kiểm tra đơn giản và khó hiểu đến mức căng thẳng bắt đầu sáng tỏ.