Astra mất tích ngoài không gian

Astra mất tích ngoài không gian

Astra Lost in Space

Nội dung phim Astra mất tích ngoài không gian

Trong tương lai khi du hành vũ trụ đã phổ biến, chín đứa trẻ bị đưa đến một nơi cách xa hơn 5.000 năm ánh sáng. Bây giờ, cả bọn phải tìm cách trở về – một mình.

Trailer phim Astra mất tích ngoài không gian:

trailers