Ảo vọng địa ốc

Ảo vọng địa ốc

Rising High

Nội dung phim Ảo vọng địa ốc

Sẵn sàng làm giàu bằng mọi giá, chàng trai trẻ làm đảo lộn thị trường bất động sản Berlin với người bạn mờ ám, cho đến khi khoảng thời gian vui vẻ đe dọa hủy hoại tất cả.