Anh Không thể tin nổi

Anh Không thể tin nổi

Mr Unbelievable

Nội dung phim Anh Không thể tin nổi

Trong phim ăn theo video âm nhạc đình đám của Trần Thiên Văn, một ca sĩ getai trung niên nỗ lực thành sao bằng cách thêm lời tiếng Anh vào bài hát tiếng Phúc Kiến.