Án mạng nước Mỹ: Gia đình hàng xóm

Án mạng nước Mỹ: Gia đình hàng xóm

American Murder: The Family Next Door

Nội dung phim Án mạng nước Mỹ: Gia đình hàng xóm

Bằng những cảnh quay trực tiếp chưa chỉnh sửa, phim tài liệu này điều tra sự biến mất của Shanann Watts và các con của cô, cùng những sự kiện khủng khiếp xảy ra sau đó.