American Pie Presents: Girls' Rules

American Pie Presents: Girls' Rules

American Pie Presents: Girls' Rules

Nội dung phim American Pie Presents: Girls' Rules

Đó là năm cuối cùng ở East Great Falls. Annie, Kayla, Michelle và Stephanie quyết định khai thác quyền lực và ban nhạc của cô gái của họ để có được những gì họ muốn năm cuối của trường trung học.