American Outlaws: Ngoài vòng pháp luật

American Outlaws: Ngoài vòng pháp luật

American Outlaws

Nội dung phim American Outlaws: Ngoài vòng pháp luật

Sau Nội chiến, Jesse James dẫn đầu một nhóm chủ trang trại gan góc trong cuộc chiến với tay trùm đường sắt muốn chiếm đất của họ bằng mọi giá.