1987: Ngày định mệnh

1987: Ngày định mệnh

1987: When the Day Comes

Nội dung phim 1987: Ngày định mệnh

Sự thật đằng sau vụ che đậy cái chết của một nhà hoạt động sinh viên khi đang bị chính phủ giam giữ làm dấy lên phong trào yêu cầu thay đổi. Dựa trên sự kiện thật.