13 điều răn

13 điều răn

13 Commandments

Nội dung phim 13 điều răn

Ở Bỉ, một thanh tra can trường phối hợp với viên cảnh sát ưu tú nhưng bị thương để truy tìm tội phạm lấy cảm hứng từ Mười Điều răn và thích tra tấn để phô trương.