12 kỵ binh quả cảm

12 kỵ binh quả cảm

12 Strong

Nội dung phim 12 kỵ binh quả cảm

Sau sự kiện 11/9, mười hai binh sĩ Hoa Kỳ lên lưng ngựa ở Afghanistan để giúp lãnh chúa của nơi này đánh bại kẻ thù chung. Lấy cảm hứng từ những sự kiện có thực.